Saunan vuokraus Pakila

Ajan­va­raus

Vuokraa viihtyisät saunatilat Pakilasta

Vuokrasauna.fi tar­jo­aa asiak­kail­leen siis­tit ja kor­kea­laa­tui­set sau­na­ti­lat Paki­las­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien päässä.

Vuo­kraa sau­na illan­viet­toon kave­rien kes­ken, työ­po­ru­kan vir­kis­tys­päi­vään tai muu­ten vain. Sau­nas­sam­me pää­set naut­ti­maan tun­nel­mal­li­ses­ta ilma­pii­ris­tä ja hyvis­tä löylyistä.

Sopii isollekin porukalle

Paki­lan vuo­kra­sau­nam­me sopii mai­nios­ti kai­ken­ko­koi­sil­le ryh­mil­le (max. 35 hen­ki­löä). Sau­na on tila­va, ja lau­teil­le mah­tuu ker­ral­la suu­ri­kin poruk­ka. Pesu­huo­nees­sa on usei­ta suih­ku­ja, joten sau­no­jien ei myös­kään tar­vit­se jonot­taa pit­kään pääs­täk­seen viilentymään.

Rentoudu viihtyisissä tiloissa

Sau­no­mi­sen jäl­keen voit­te ren­tou­tua viih­tyi­sis­sä oles­ke­lu­ti­lois­sam­me, jois­ta löy­tyy muun muas­sa pie­ni keit­tiö, muka­via soh­via, neu­vot­te­lu­ti­la, musiik­ki­lait­teet ja biljardihuone.

Sau­nal­le saa tuo­da omia ruo­kia ja juo­mia, joten voit­te ottaa sau­na­juo­mat ja eväät mukaan.

Kuvia Pakilan saunasta

Sijainti

Pakila

Pakilan sauna

Paki­lan­tie 71
00660 Helsinki

Myynti ja varaukset

Soi­ta 050‑2311
mika.hautala@jya.fi

Hinnasto

Sun­nun­tai — tors­tai kel­lo 16.00 — 24.00, 300€

Per­jan­tai — lau­an­tai kel­lo 16.00 ‑24.00, 390€

Mak­sul­li­set lisä­tun­nit (24.00 — 03.00) ovat mahdollisia.

Pyyh­keet 2€/kpl

Hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron 24%

Tee ajanvaraus