Saunan vuokraus Pakila

Ajan­va­raus

Vuokraa viihtyisät saunatilat Pakilasta

Vuokrasauna.fi tar­jo­aa asiak­kail­leen siis­tit ja kor­kea­laa­tui­set sau­na­ti­lat Paki­las­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä.

Vuo­kraa sau­na illan­viet­toon kave­rien kes­ken, työ­po­ru­kan vir­kis­tys­päi­vään tai muu­ten vain. Sau­nas­sam­me pää­set naut­ti­maan tun­nel­mal­li­ses­ta ilma­pii­ris­tä ja hyvis­tä löy­lyis­tä.

Sopii isollekin porukalle

Paki­lan vuo­kra­sau­nam­me sopii mai­nios­ti kai­ken­ko­koi­sil­le ryh­mil­le. Sau­na on tila­va, ja lau­teil­le mah­tuu ker­ral­la suu­ri­kin poruk­ka. Pesu­huo­nees­sa on usei­ta suih­ku­ja, joten sau­no­jien ei myös­kään tar­vit­se jonot­taa pit­kään pääs­täk­seen vii­len­ty­mään.

Rentoudu viihtyisissä tiloissa

Sau­no­mi­sen jäl­keen voit­te ren­tou­tua viih­tyi­sis­sä oles­ke­lu­ti­lois­sam­me, jois­ta löy­tyy muun muas­sa pie­ni keit­tiö, muka­via soh­via, neu­vot­te­lu­ti­la ja bil­jar­di­huo­ne.

Sau­nal­le saa tuo­da omia ruo­kia ja juo­mia, joten voit­te ottaa sau­na­juo­mat ja eväät mukaan.

Kuvia Pakilan saunasta

Sijainti

Pakila

Pakilan sauna

Paki­lan­tie 71
00660 Hel­sin­ki

Myynti ja varaukset

Soi­ta 050‑2311
mika.hautala@jya.fi

Hinnasto

Maa­nan­tai — tors­tai (kel­lo 24.00 saak­ka) mini­mi­hin­ta 250€ (6 hen­ki­löä) ja mak­si­mi 350€

Per­jan­tai — sun­nun­tai (kel­lo 24.00 saak­ka) mini­mi­hin­ta 300€ ja mak­si­mi 400€

Tee ajanvaraus