Koe suomalainen lapin tunnelma aidossa isossa kelosaunassa

Ajan­va­raus

Vuokraa tyylikkäät saunatilat Kalevankadulta

Meil­tä varaat hel­pos­ti moder­nin, tun­nel­mal­li­sen ja hyvä­kun­toi­sen sau­nan vaik­ka työ­po­ru­kan illa­nis­tu­jai­siin tai sau­nail­taan kave­rien kans­sa. Sau­na sijait­see käte­väs­ti kes­kus­tas­sa lähel­lä Kamp­pia. Sinut ottaa jo ovel­la vas­taan aito kelo­sau­nan tuoksu. 

Tilat ovat erit­täin siis­tit, viih­tyi­sät ja hyvin varustellut.

Monen kokoisiin tilaisuuksiin

Kale­van­ka­dun vuo­kra­sau­na sopii myös isom­mil­le poru­koil­le (max. 20 hen­ki­löä). Lau­teil­la on tilaa suu­rel­le jou­kol­le sau­no­jia ja pesu­huo­nees­ta löy­tyy kol­me suih­kua, joten vir­kis­täy­ty­mään pää­see nopeas­ti. Puku­huo­nees­sa on myös tar­peek­si tilaa, jot­ta sau­no­jat voi­vat jää­dä kai­kes­sa rau­has­sa kui­vat­te­le­maan itse­ään sau­nan jäl­keen. Wc löy­tyy sau­na­ti­lo­jen yhteydestä. 

Viihtyisät oleskelutilat

Ren­tou­du muka­vis­sa ja rau­hal­li­sis­sa oles­ke­lu­ti­lois­sam­me hyväs­sä seu­ras­sa. Tilois­ta löy­tyy muun muas­sa keit­tiö, kokous­pöy­däk­si muun­net­ta­va bil­jar­di­pöy­tä, soh­via, musiik­ki­lait­teet ja televisio. 

Voit tuo­da sau­nal­le muka­na­si omat ruo­at ja juo­mat, joten pää­set naut­ti­maan tilois­tam­me vir­kis­tä­vän sau­na­juo­man äärel­lä. Cate­ring-pal­ve­lui­ta voit tie­dus­tel­la: www.pitopalveluhelsinki.fi Vil­le Vam­mel­vuo 050–587 4092

Kuvia Kalevankadun saunasta

Sijainti

Kalevankatu

Kalevankadun sauna

Kale­van­ka­tu 45
00180 Hel­sin­ki

Myynti ja varaukset

Soi­ta 050‑2311
mika.hautala@jya.fi

Hinnasto

Sun­nun­tai — tors­tai (kel­lo 23.00 saak­ka) 350€

Per­jan­tai (kel­lo 23.00 saak­ka) 450€

Lau­an­tai kel­lo 12.00–17.00, 300€
Lau­an­tai kel­lo 17.30–23.00, 450€
Lau­an­tai 12.00 — 23.00, 590€

Pyyh­keet 2€/kpl

Hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron 24%

Tee ajanvaraus